Fotogaleria čistenie topánok

 

 Topanky pred čistením   zákazník                                                                                               Topanky po čistení v čistiarni

použil na čistenie špecialny prípravok na

čistenie koženej obuvi